Sellers

Eng:

Please contact us for our special end of 2010 low commission offer.

Please take advantage of our access to overseas cash buyers and our temporary local offering covering Miami Beach, Surfside, Bal Harbor and Bay Harbor. Includes listing in the Multiple Listing Service (MLS) for optimal exposure to buyers and buyer agents. Normal commission is customary 6 to 7,5 % shared between buyer and seller Realtors and slightly less if only one Realtor is involved.

*Please enquire about our Specials that we are running until end of Q3 2010

A. Flat fee fixed price listing. We take Pictures and an administrative fee of $250 is due up front. Remaining balance due at closing.

B. Standard Percentage Commission at a discount rate

 Swe:

I USA är det ofta två Mäklare inblandade i en fastighetsaffär, en representerar köparen och en representerar säljaren och normalt så delar man på ett arvode som är6 till 7.5 % av försäljningspriset. Om bara en mäklare är inblandad sjunker priset något.

Välkomna att utnyttja våra utländska investerare och tillfälliga erbjudanden I följande områden: Miami Beach, Surfside, Bal Harbor and Bay Harbor. Inkluderar annonsering i Multiple Listing Service (MLS) för optimal exponering mot köpare och andra mäklare.

*Kontakta oss för aktuella special priser tom Q3 2010

A. Arvode till Fast Pris. Vi tar bilder och en administrativ avgift om $250. Resterande betalas vid då köpet är klart.

B. Vanligt procent arvode men till rabatterat pris.